Mediálna agentúra Alphamedia, s.r.o. vznikla 1.1.2005 a zaoberá sa mediálnym plánovaním, analýzami mediálneho prostredia, nákupom mediálneho priestoru a marketingovým poradenstvom v oblasti médií.

Zameranie spoločnosti:

  • mediálne plánovanie
  • analýzy mediálneho prostredia
  • nákup mediálneho priestoru
  • marketingové poradenstvo v oblasti médií

Naše nástroje:

Market & Media & Lifestyle – TGI je prieskum realizovaný na Slovensku spoločnosťou Median SK od roku 1997, poskytuje informácie o médiách, životnom štýle, socio-demografii, spotrebnom správaní... Pochádzajú od rovnakého respondenta (vo veku 14-79 rokov) metódou osobných rozhovorov (časť Media) alebo vyplnením dotazníka respondentom (časti Market a Lifestyle). Ide o výskum kontinuálny s výstupom dát 3x ročne do roku 2006. Od roku 2007 je veľkosť vzorky navýšená o 33 %. Súčasne sa prechádza na zverejňovanie výstupov 4-krát do roka. Posledná vlna (1.+2./2007) prebehla v termíne od 8.1. do 24.6. 2007 na vzorke 4 117 respondentov, ide o tzv. klzavé dáta - výsledky čítanosti, počúvanosti ako aj sledovanosti, budú zverejňované na vzorke z posledných dvoch, vždy po sebe idúcich vĺn.