Mechanizmus práce agentúry Alphamedia

  • Prvým krokom v komunikácii je Media Brief v ktorom klient popíše svoj komunikačný zámer.
  • Analýza marketingovej komunikácie hospodárskeho segmentu v ktorom klient posobí, teda analýza výdavkov konkurencie do médií za posledné 3 kalendárne roky, prípadne aj kreatívny monitoring inzercie konkurentov v danom komoditnom segmente – na ich základe tvorba Mediálnej stratégie.
  • Analýza cieľovej skupiny (CS) značky ktorá bude inzerovaná, analýza sledovanosti médií na zvolenú CS a jej porovnanie so sledovanosťou v CS Všetci (14+); na základe ich podielu určíme vhodnosť jednotlivých médií pre inzerciu voči CS (Afinita) a vyberieme tie najv(ý)hodnejšie.
  • Na základe spomínaných analýz a faktov uvedených klientom v Media Briefe zostavuje Mediaplán, ktorý prehľadne informuje o cenníkových cenách inzercie, zľavách, sledovanosti médií, timingu kampane a relevantných mediálnych parametroch kampane ktoré budú ďalej sledované a analyzované.
  • Pripomienkovanie a schválenie Mediaplánu klientom, zaslanie produkčného plánu pre výrobu podkladov inzercie klientovi a ich následné dodanie kreatívnou či produkčnou agentúrou. Nasleduje už len samotná inzercia vo vybraných médiách (implementácia Mediálnej stratégie).
  • Po prebehnuti celej kampane nasleduje vyhodnotenie mediálneho nákupu (post-buy analýza) a úspešnosti mediálnej stratégie a teda aj celej komunikácie značky mediálnou agentúrou.